Αρχοντοπούλα ν’ έπλενε

Αρχοντοπούλα ν΄ έπλενε
στη βρύση στα πλατάνια
άιντε μωρή με μάρανες
στη βρύση στα πλατάνια
άιντε μωρή με ζούρλανες
Είχε ασημένιο κόπανο
μαλαματένια πλάκα,
άιντε μωρή με μάρανες
μαλαματένια πλάκα,
άιντε μωρή με ζούρλανες
Κι από το πλύμα το πολύ
κι απ΄ τα ψηλά τραγούδια
άιντε μωρή με μάρανες
κι απ΄ τα ψηλά τραγούδια
άιντε μωρή με ζούρλανες
Σκίσκε, ραΐσκε, ο κόπανος
τσακίστηκεν η πλάκα
άιντε μωρή με μάρανες
τσακίστηκεν η πλάκα
άιντε μωρή με ζούρλανες

Τραγούδι που επέλεξε για την επιτόπια καταγραφή και το Εργαστήρι Πολυφωνίας μαζί της η Μαριάννα Τζήμα, στη διάρκεια του Μεγάλου Πολυφωνικού Καραβανιού 2021. Το τραγούδι, που, με οργανική συνοδεία, περιέχεται στην έκδοση «Άστρι κι Αστρίτσι», παλαιότερα τραγουδιόταν στο χωριό της, καθαρά φωνητικά, δίχως όργανα. Το τραγουδούσαν και στο στόλισμα της νύφης, για αυτό και στο δίσκο αναφέρεται ως νυφιάτικο. Το ίδιο τραγούδι, σε παραλλαγή, το έχουμε χαρεί και παλαιότερα στο Πολυφωνικό Καραβάνι, με τις γυναίκες του Λούψικου (σημερινό Κεφαλοχώρι Γράμμου), χωριό της ίδιας περιοχής με την Καστάνιανη και, μάλιστα, συμπεριλαμβάνεται και στην έκδοση με τίτλο «Λούψικο Κόνιτσας» (Αγόρω Τσίου, Άλκης Ράφτης», «Δόρα Στράτου»).