Χειμερινό Πολυφωνικό Καραβάνι 2023

13-16 Ιανουαρίου 2023

Το Χειμερινό Πoλυφωνικό Καραβάνι 2023 ξεκίνησε την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου με την Μεγάλη Πολυφωνική Σύναξη στα Γιάννενα, με την συμμετοχή οκτώ πολυφωνικών σχημάτων, στην μεγαλύτερη πολυφωνική σύναξη που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην πρωτεύουσα της Ηπείρου. Τo ίδιο βράδυ, κιόλας, οι συνταξιδιώτες του Πολυφωνικού Καραβανιού διάβηκαν τα σύνορα για να ξημερώσουν στην Δερόπολη. Το Χειμερινό Πολυφωνικό Καραβάνι ταξίδεψε με ανταμώματα, γλέντι, επιτόπιες καταγραφές σε Πολύτσανη, Δρόβιανη, Αργυρόκαστρο, Δερβιτσάνη, μυώντας τους νέους συνταξιδιώτες του, μέλη του Εργαστηρίου Πολυφωνίας του ΚΕΜΦΑ, στα φυσικά και κοινωνικά τοπία του Ηπειρώτικου Πολυφωνικού Τραγουδιού και στην πρακτική του Πολυφωνικού Καραβανιού. Το Χειμερινό Πoλυφωνικό Καραβάνι 2023 ολοκληρώθηκε με σταθμούς σε Κτίσματα και Παρακάλαμο στην επιστροφή του. Υλικά από τις καταγραφές του θα κοινωνηθούν σταδιακά από το κανάλι του Πoλυφωνικού Καραβανιού.