«Καλότυχα ΄ναι τα βουνά»

Πολυφωνικό Παρακάλαμου
Παλιό Μαυρονόρος, Πολυφωνικό Καραβάνι 2004