Πολυφωνικό τραγούδι από την Αλβανία

«Νέοι του Αργυροκάστρου» (Αλβανία)
Αργυροχώρι, Πολυφωνικό Καραβάνι 2006