«Σ΄ είδαμε να σκαρφαλώνεις»

Πολυφωνικό σχήμα «Πωγώνι» (Χλωμό, Πoλύτσανη)
Βυζαντινή Οσδίνα, Πολυφωνικό Καραβάνι 2000