«Τι να τον κάνω τον ντουνιά»

Θεανώ & Μαριάννα Τζήμα, κομπανία Θωμά Λώλη
Κόνιτσα, Πολυφωνικό Καραβάνι 2008