“Ένα πουλί θαλασσινό”, πολυφωνικός όμιλος Δερβιτσάνης, Παλιό Μαυρονόρος, Πολυφωνικό Καραβάνι 2004,