“Μωρ΄ Δεροπολίτισσα” & χορός, κομπανία ΘΩΜΑ ΛΩΛΗ, όμιλος Πολυφωνικού Καραβανιού 2011, Παλιά Σαγιάδα