ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΟ ΚΑΡΑΒΑΝΙ 2005 / ΑΝΩ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΣ / ΧΑΛΙΓΙΑΝΝΗΣ