“Τι κακό έκαμα ο καημένος” Εργαστήρι Πολυφωνίας, Πολύδροσο Θεσπρωτίας, Πολυφωνικό Καραβάνι 2008