Η ΑΜΚΕ

«Άπειρος» Πολυφωνικό Καραβάνι

Η «Άπειρος» πήρε το όνομά της από την αρχαία, δωρική ονομασία της Ηπείρου. Ιδρύθηκε το 1998 με έδρα ένα παραμεθόριο χωριό της Ηπείρου, το Πολύδροσο Θεσπρωτίας, τόπο καταγωγής των συνιδρυτών της. Αποτελεί αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, με διακριτικούς τίτλους «Πολυφωνικό Καραβάνι» και «Διεθνές Φεστιβάλ Πολυφωνικού Τραγουδιού».

Στους σκοπούς της “Απείρου” συμπεριλαμβάνονται η διοργάνωση εκδηλώσεων, η ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων, η ενεργοποίηση νέων ανθρώπων σε θέματα διάσωσης, προβολής και διάδοσης της πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και της συλλογικότητας στην καλλιτεχνική έκφραση και δημιουργία. Στόχος, επίσης, είναι η ανάπτυξη πολιτιστικών δράσεων διασυνοριακού και διαπολιτισμικού χαρακτήρα σε βαλκανικό, μεσογειακό και διηπειρωτικό επίπεοδο.

Στα μέσα επίτευξης των σκοπών, παράλληλα με τη διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων, φεστιβάλ, την παραγωγή ταινιών, εκπομπών, δίσκων, την έκδοση εντύπων, την ανάπτυξη της επιτόπιας, λαογραφικής, μουσικολογικής και ανθρωπολογικής έρευνας, τη δημιουργία και την συστηματοποίηση πολιτιστικών αρχείων, συμπεριλαμβάνεται ρητά ” η διοργάνωση των εκδηλώσεων και των δράσεων του Διεθνούς Φεστιβάλ Πολυφωνικού Τραγουδιού – Πολυφωνικού Καραβανιού, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας του Εργαστηρίου Πολυφωνίας και του Αρχείου Πολυφωνικού Τραγουδιού”.

H “Άπειρος” έχει αναπτύξει σειρά συνεργασιών, ιδιαίτερα με αυτοδιοικητικούς και πολιτιστικούς φορείς.  Δράσεις της έχουν στηριχθεί από το σύνολο των Ο.Τ.Α. της παραμεθόριας Ηπείρου. Η “Άπειρος”, επίσης, συνεργάζεται και στηρίζει με την σειρά της άλλους φορείς και θεσμούς στο έργο τους, όπως την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας, τις Μουσικές Συναντήσεις Λαϊκών Πνευστών Νοτίου Αιγαίου, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους κά. Οι συνεργασίες της, εδώ και χρόνια, αναπτύσσονται και σε διεθνές επίπεδο, με φορείς και θεσμούς από άλλες βαλκανικές, μεσογειακές και ευρωπαϊκές χώρες. Η «Άπειρος» είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού, με αριθμό μητρώου 93.