3000 εγγραφές στο κανάλι του Πολυφωνικού Καραβανιού!

Στις 25 Μαρτίου 2023 ξεπέρασαν τους οι 3000 οι εγεγγραφέντες στο κανάλι του Πολυφωνικού Καραβανιού στο ΥouTube! To κανάλι που είναι προσβάσιμο στον σύνδεδμο www.youtiube.com/polyphonicfestival, δημιουργήθηκε το 2009, παίρνοντας την σκυτάλη από το παλαιότερο κανάλι www.youtibe.com./api13os.  H ενεργοποίηση του καναλιού γνώρισε πραγματικό άλμα στην εποχή της πρώτης καραντίνας, όταν η “Άπειρος” (Πολυφωνικό Καραβάνι) αναπροσανατόλισε την δράση της στον ψηφιακό πολιτισμό. Από τον Απρίλιο του 2020 έως και τον Μάρτιο οι εγγραφές στο κανάλι πενταπλασιάστηκαν ενώ οι δημοσιεύσεις νέων βίντεο γίνονται σχεδόν κάθε τρεις μέρες όλο τον χρόνο!