Γιάννη μου το μαντήλι σου

Γιάννη μου το μαντήλι σου

Τι το ’χεις λερωμένο μωρέ Γιάννη μου

τι το ’χεις λερωμένο ωχ λεβέντη μου

Το λέρωσε η ξενιτιά τα έρημα τα ξένα

Για δεν το πλένεις με νερό, για δεν το σαπουνίζεις

Δώσ’ μου το μένα Γιάννη μου, να σου το μοσχοπλύνω

Πέντε ποτάμια το ’πλεναν κι έβαψαν και τα πέντε

Εκεί περνάει ένα πουλί κι έβαψαν τα φτερά του

Κι έβαψε ο ήλιος ο μισός και το φεγγάρι ακέριο

Ένα από τα πιο εμβληματικά ηπειρώτικα τραγούδια της ξενιτιάς που τραγουδιέται ως μονωδία με οργανική συνοδεία σε όλη την Ήπειρο και ως πολυφωνικό τραγούδι, με διάφορες μελωδικές γραμμές, στις περιοχές της ηπειρώτικης πολυφωνίας, ιδιαίτερα στο Πωγώνι και το Άνω Πωγώνι. Πολυφωνικές εκδοχές /ερμηνείες έχουν δισκογραφηθεί με το Πολυφωνικό των Κτισμάτων στον δίσκο «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΟ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» («Λύρα», « Πάπιγκο») αλλά και με όμιλο της Πολύτσανης, με άλλη μελωδική γραμμή και ανάπτυξη, στο δίσκο «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ» (Ίδρυμα Βορειοηπειρωτικών Ερευνών1994). Το Αρχείο Πολυφωνικού Τραγουδιού του Πολυφωνικού Καραβανιού διαθέτει πλήθος ηχογραφήσεων με τα Κτίσματα, τη Δερβιτσάνη, τη «Χαονία», το «Πολύφωνιο», αυτοσχέδιο όμιλο της Πόβλας κά

Ένα από τα τραγούδια που τραγούδησαν οι συνταξιδιώτες του Πολυφωνικού Καραβανιού το 2015, γνωρίζοντας την μόνη κάτοικο του χωριού Ορεινού, την κυρία Σοφία Δημητρίου. Το τραγούδι όπως απαντά στην εξαίρετη δισκογραφική έκδοση του Ιδρύματος Βορειοηπειρωτικών Ερευνών «Πολυφωνικά τραγούδια Βορείου Ηπείρου»:

Γιάννη μου το, Γιάννη μου το, Γιάννη μου το μαντήλι σου
τι τόχεις λερωμένο /μωρέ / Γιάννη μου. (δις)
Γιάννη μου /μωρέ / ξενιτεμένε Γιάννη μου /μωρέ / βασανισμένε /μωρέ / Γιάννη μου.
Το λέρωσε, το λέρωσε /μωρέ / η ξενιτιά
τα έρημα τα ξένα /μωρέ / Γιάννη μου (δις)
Γιάννη μου /μωρέ / ξενιτεμένε Γιάννη μου /μωρέ / βασανισμένε /μωρέ / Γιάννη μου.
Πέντε ποτά-, πέντε ποτάμια, πέντε ποτάμια, το ‘πλυναν
και βάψαν και τα πέντε, /μωρέ / Γιάννη μου. (δις)
Γιάννη μου /μωρέ / ξενιτεμένε Γιάννη μου /μωρέ / βασανισμένε /μωρέ / Γιάννη μου.