Όλα τα κάστρα χαίρουνται

Όλα τα κάστρα χαίρουνται, Μηλιώ μου, Μηλιώ μου,
Κι όλα χαροκοπιούνται, Μηλιώ μου τιμημένη.
Η έρημη η Κόνιτσα, Μηλιώ μου, Μηλιό μου,
Ποτές χαρά δεν έχεις, Μηλιώ μου τιμημένη.
Βαρύς πασάς απέρασε με δώδεκα χιλιάδες,
Τους προύχοντες εδιάταξε και τους μουχταρζάδες,
Γοργά ψωμί, γοργά φαΐ, γοργά ταή τις μούλες,
Γοργά μια κόρη νόμορφη να κοιμηθεί ο Αφέντης,
Κι η κόρη να είναι της Μηλιώς, η όμορφη Κρυστάλλω.

Τραγούδι που μεταγράφηκε από συλλογή του Χαράλαμπου Ρεμπέλη στην ψηφιακή βιβλιοθήκη του Αρχείου Πολυφωνικού Τραγουδιού του Πολυφωνικού Καραβανιού.