Το Δελβινάκι

Όλες οι χώρες και χωριά, φοβερέ μ’ Αλή Πασιά
σε προσκυνούν, βεζύρ’ αφέντη.
Όλοι τον τόπο σου ‘διναν, φοβερέ μ’ Αλή Πασιά
για τσιφλίκι, βεζύρ’ αφέντη.
Κι ένα χωριό Πωγωνιανής, φοβερέ μ’ Αλή Πασιά
το Δελβινάκι, βεζύρ’ αφέντη.
Δεν θελεί να σου πουληθεί, φοβερέ μ’ Αλή Πασιά
για τσιφλίκι, βεζύρ’ αφέντη.
Σε πολεμάει με τα φλωριά – φοβερέ μ’ Αλή Πασιά
και με τα γρόσια, βεζύρ’ αφέντη.
Στην Πόλη σε κατέτρεξε, φοβερέ μ’ Αλή Πασιά
εις τον Σουλτάνο, βεζύρ’ αφέντη.
Στέλλει πασάδες δώδεκα, φοβερέ μ’ Αλή Πασιά
σε κλείουν στο Κάστρο, βεζύρ’ αφέντη.
Και τίποτα δεν έκανες, φοβερέ μ’ Αλή Πασιά
και σε νικούνε, βεζύρ’ αφέντη.
Ανάφτουν ψάθες για τ’ εσέ, φοβερέ μ’ Αλή Πασιά
κάνουν σκιαέτια, βεζύρ’ αφέντη.
Αράτισες τους άντρες μας, φοβερέ μ’ Αλή Πασιά
και τα παιδιά μας, βεζύρ’ αφέντη.
Άλλοι (ν) επήγαν στη Βλαχιά, φοβερέ μ’ Αλή Πασιά
στο Βουκούρέστι, βεζύρ’ αφέντη.
Έσκλάβωσες τις τσιούπρες μας, φοβερέ μ’ Αλή Πασιά
τις μαυρομάτες, βεζύρ’ αφέντη.

Στιχουργική παραλλαγή ευρύτερα διαδομένου τραγουδιού όπως απαντά στη συλλογή του Υφαντή, η οποία μεταγράφηκε ψηφιακά από την εθελοντική ομάδα του Αρχείου Πολυφωνικού Τραγουδιού του Πολυφωνικού Καραβανιού.