Τον άμμο άμμο πήγαινα

Τον άμμο – α η μαύρη εγώ,
τον άμμο – άμμο πήγαινα.
Την Θάλασσα η μαύρη εγώ,
την θάλασσα αγνάντευα.
Θάλασσα πι-, η μαύρη εγώ,
θάλασσα πικροθάλασσα.
Θάλασσα πικροθάλασσα,
τι μου ’κάνες τον άντρα μου.
Τι μου ’κάνες τον άντρα μου,
το φως μου και τα μάτια μου.
Τον άντρα σου τον έπνιξα
και στα βαθιά τον έριξα.
Που να ’βρω τώρα η μαύρη εγώ,
που να βρω εγώ κολυμπητή,
τον άντρα μου να πάει να βρει.

Ένα από τα τραγούδια με το πολυφωνικό σύνολο «Χαονία» και μαθητές του Εργαστηρίου Πολυφωνίας στην εκδήλωση του Πολυφωνικού Καραβανιού το 2006 στο Αργυροχώρι Πωγωνίου. Το τραγούδι όπως απαντά στη συλλογή του Δροπολίτη δασκάλου Ν. Δημητρίου:

Την άμμο, α, η μαύρη εγώ,
την άμμο, άμμο πήγαινα,
τη θάλασσα, η μαύρη εγώ,
τη θάλασσα αγνάντευα.
– Θάλασσα π’ η μαύρη εγώ,
θάλασσα πικρο θάλασσα,
τι μου ‘κάμες, η μαύρη εγώ.
Τι μου ‘κάμες τον άντρα μου;
– Τον άντρα σου, κακομοίρα
τον άντρα σου τον έπνιξα,
στα βάθη μου κακομοίρα,
στα βάθη μου τον έριξα.
-Που να ‘βρω γω, η μαύρη εγώ,
που να βρω γω κολυμπητή,
να κολυμπάει, μαύρη εγώ,
να κολυμπάει σαν παπί.