Αυτοσχεδιασμός

“Νέοι του Αργυροκάστρου» μαζί με τους Vay Doudoley
Aρχαία Ελέα, Πολυφωνικό Καραβάνι 2009