«Αλησμονώ και χαίρομαι»

Αυτοσχέδιος όμιλος Ζάβροχου και Μαυρόπουλου
Ζάβροχο, Επιτόπια καταγραφή του Λάμπρου Λιάβα