«Από πέρα απ΄ το ποτάμι»

Μαρίνα Αγγελοπούλου, «Χαονία»
Λιάς, Πολυφωνικό Καραβάνι 2002