«Ένα κομμάτι σύννεφο»

Αυτοσχέδιος όμιλος Λιά
Λιάς, Πολυφωνικό Καραβάνι 2002