«Ένα Σαββάτο βράδυ»

Πολυφωνικό Παρακάλαμου
Άνω Παρακάλαμος, Πολυφωνικό Καραβάνι 2001