«Φίλοι καλώς σας ήβραμε»

Πολυφωνικό Κτισμάτων
Φιλιάτες, Πολυφωνικό Καραβάνι 1999