“Για την καλή σας συντροφιά»

Αυτοσχέδιος όμιλος Πλαίσιου
Πλαίσιο, Πολυφωνικό Καραβάνι 1999