“Γιάννη μου το μαντήλι σου»

Πολυφωνικό σύνολο «Χαονία»
Αρχαία Γίτανα, 3 Αυγούστου 1998