«Γραμμουσιάννα»

Αυτοσχέδιος όμιλος Αετομηλίτσας
Αετομηλίτσα, Πoλυφωνικό Καραβάνι 2002