«Ήλιε μ΄ που βγαίνεις το πρωί»

Αυτοχέδιος όμιλος Γιρομεριατών
Γιρομέρι, Πολυφωνικό Καραβάνι 2014