«Ήθελα να σε ρωτήσω τριαντάφυλλο»

Κυράδες της Άνω Δερόπολης
Αετόπετρα, Πολυφωνικό Καραβάνι 2004