«Καλή ώρα να ‘χουν οι ελιές»

«Ιώ» / «Χαονία»
Πάργα, Πολυφωνικό Καραβάνι 2016