«Καλότυχα ΄ναι τα βουνά»

Πολυφωνικό Κτισμάτων
Κτίσματα, Πολυφωνικό Καραβάνι 2000