«Κίνησα να ΄ρθώ ένα βράδυ»

Πολυφωνικό Δερβιτσάνης
Χρυσόδουλη, Πολυφωνικό Καραβάνι 2003