«Κίνησα το δρόμο δρόμο»

Αυτοσχέδιος όμιλος γυναικών από το ΠληκάτιΠληκάτι, Πολυφωνικό Καραβάνι 2001