«Κίνησα το δρόμο δρόμο»

Αυτοσχέδιος όμιλος από το Πληκάτι
Πληκάτι, Πολυφωνικό Καραβάνι 2001