«Κλαίν΄ οι πέρδικες στα πλάγια»

Εργαστήρι Πολυφωνίας Πολυφωνικού Καραβανιού
Μονοδένδρι, Θερινή Ακαδημία Εθνικού Θεάτρου 2000