«Κλαίν΄ οι πέτρες τα λιθάρια»

Κυράδες της Άνω Δερόπολης
Aγία Μαρίνα, Πολυφωνικό Καραβάνι 2001