«Μαύρα μου χελιδόνια»

Μαρία Τσουκαλά, κομπανία Θωμά Λώλη
Παραμυθιά, Πολυφωνικό Καραβάνι 2008