«Με βλέπετε που τραγουδώ»

Πολυφωνικό Φοινίκης
Παλιά Σαγιάδα, Πoλυφωνικό Καραβάνι 2007