Μοιρολόι

Όλγα Μπίκα, Φρόσω Χαρίση, Παρακάλαμος
«Θέατρο Πέτρας», cd “Φωνές της Πέτρας» 2004