«Να ήμουν μια πετροπέρδικα»

«Κυράδες της Άνω Δερόπολης»
Κεράσοβο, Πoλυφωνικό Καραβάνι 2004