«Ο γυόσμος, ο βασιλικός»

Γυναίκες του Λούψικου
Κεφαλοχώρι, Πoλυφωνικό Καραβάνι 2006