«Πανάγιω»

Μαριάννα Τζήμα, κομπανία Θωμά Λώλη
Χαραυγή (Λύκου), Πολυφωνικό Καραβάνι 2008