«Πέντε μήνες παντρεμένη»

Αυτοσχέδιος όμιλος Στρατίνιστας
Στρατίνιστα, Πολυφωνικό Καραβάνι 2016