«Σαββάτο βράδυ πίναμαν» & «Εψές προψές απέρασα»

Τσάβος Ζαφείρης, όμιλος Λίμποβου
Κρυονέρι (Λίμποβο), Πολυφωνικό Καραβάνι 2019