Σέρβικο πολυφωνικό τραγούδι

“MOBA” (Σερβία)
Λαγκάβιτσα, Πολυφωνικό Καραβάνι 2004