Σόλο κλαρίνο

Κώστας Βέρδης
Πετροβίτσα, Πολυφωνικό Καραβάνι 2002