«Στα Κορφιάτικα τα μέρη»

Μαρίνα & Ηλίας Αγγελόπουλος
Bαβούρι, Πολυφωνικό Καραβάνι 2012