«Τα καλά τα παλικάρια»

Αυτοσχέδιος όμιλος Γριάσδανης, Σμίνετσης, Πόβλας
Αμπελώνας, Πολυφωνικό Καραβάνι 2003