«Την άμμον άμμον πήγαινα»

Μέλη του Πολυφωνικού των Κτισμάτων
Χαραυγή Πωγωνίου, Πολυφωνικό Καραβάνι 2006