«Το Μαργούδι κι ο Αλεξαντρής» βουλγάρικα

Vay Doudoley – M. Τσουκαλά, γκάιντα Β. Γραμματικός
Καλλιθέα Φιλιατών, Πολυφωνικό Καραβάνι 2004