Το τραγούδι του Μοράβα

ΜΟΒΑ (Σερβία)
Ριάχοβο, Πολυφωνικό Καραβάνι 2002