Τραγούδι για τα βουνά

«ΜΟΒΑ» (Σερβία)
Κεραμίτσα, Πολυφωνικό Καραβάνι 2004